Xác Thực Sản Phẩm


Chúng tôi đã và đang thực hiện các bước mở rộng nhằm đảm bảo tất cả các đại lý của chúng tôi chỉ bán sản phẩm màng phim cửa sổ Classis Window Film chính hãng.

Tem chống hàng giả với thiết kế chống giả mạo được sử dụng trên mọi cuộn màng phim gốc của chúng tôi. Hãy đảm bảo toàn bộ các tem này đều nằm đúng chỗ và không bị giả mạo.

Hãy loại bỏ mọi cuộn màng phim không có các tem này hoặc tem bị giả mạo.
trước khi                                          sau khi

               Classis_after